Panda » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Maximumsnelheid met de auto: volgens regels CBR

In Nederland is het vaak erg onduidelijk welke maximumsnelheid geldt op de weg. Er bestaan basisregels, maar daar worden veel uitzonderingen op gemaakt. Het type weg en het totale gewicht van het voer…

Fotonen voor dummies

Licht is een heel speciaal verschijnsel. We staan er in het dagelijks leven niet vaak bij stil, maar ook licht bestaat uit deeltjes. Deze deeltjes hebben alleen iets speciaals: ze kunnen zich zowel al…

Tips voor je mondeling en literatuurlijst Nederlands

Literatuur is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse onderwijs op de middelbare school. Het onderdeel wordt afgesloten met een mondelinge overhoring, waarin de gelezen boeken besproken worden. H…

Het ontstaan van leven

Over het ontstaan van leven bestaan veel theorieën. Volgens de wetenschap is de aarde ongeveer 4,6 miljard jaar geleden ontstaan. Leven op aarde was toen nog niet mogelijk. Volgens de theorie die in d…

Hoe maak je een schematische samenvatting?

Begrippen in een studietekst zijn nooit losstaande feitjes. Begrippen vormen samen een proces, deze kun je weergeven door middel van een schematische samenvatting. Schematische samenvattingen helpen o…

Posten op een resultatenbegroting en liquiditeitsbegroting

Bij het maken van een resultatenbegroting of liquiditeitsbegroting is het belangrijk om het verschil tussen kosten en uitgaven, en opbrengsten en ontvangsten te maken. Bij sommige posten is de scheidi…

Hoe moet je boeken kaften? Voorkom waterschade en ezelsoren!

De boetes voor het gebruik van huurboeken voor school kunnen soms hoog oplopen. Alleen kaften is vaak niet genoeg om boeken te beschermen tegen ezelsoren en waterschade. Boeken kaften, hoe doe je dat…

Schildertechniek: aquarel

Aquarelleren is een goedkope maar uitdagende manier van schilderen. De verf lijkt soms zijn eigen gang te gaan. In dit artikel staat alles wat je moet weten om te beginnen met aquarelleren onder elkaa…

Wat is een soort?

Wanneer horen organismen tot dezelfde soort? Over dit vraagstuk is zelfs onder wetenschappers nog een grote discussie. Op de wereld bestaan heel veel verschillende soorten organismen. Planten of diere…

Tips voor het opmaken van een tekstbestand

Opmaken van tekst bestaat niet uit alleen maar zorgen dat de tekst mooier wordt. De opmaak moet het doel van je tekstbestand ondersteunen. De opmaak moet dus aandacht trekken,en moet zorgen dat de tek…